Koran - Deutsch, Khoury
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Führe uns den geraden Weg,
6Bize doğru yolu göster.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top