Koran - Deutsch, Khoury
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3O Rahmân ve Rahim,
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3O rahmândır, rahîmdir.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Führe uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top