Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
3O rahmândır, rahîmdir.
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Ceza gününün mâlikidir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bize doğru yolu göster.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top