Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Koran - Deutsch, Khoury
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Ceza gününün mâlikidir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Führe uns den geraden Weg,
6Bize doğru yolu göster.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top