Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Koran - English, Pickthall
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3The Beneficent, the Merciful.
3O Rahmân ve Rahim,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Ceza gününün mâlikidir.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Show us the straight path,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bize doğru yolu göster.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top