Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Ceza gününün mâlikidir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Bize doğru yolu göster.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top