Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Koran - English, Yusuf Ali

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Most Gracious, Most Merciful;
3O rahmândır, rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Show us the straight way,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top