Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Koran - English, Pickthall
Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3The Beneficent, the Merciful.
3O Rahmân ve Rahim,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Show us the straight path,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top