Koran - English, Yusuf Ali
Koran - English, Pickthall
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Most Gracious, Most Merciful;
3The Beneficent, the Merciful.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment.
4Master of the Day of Judgment,
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Show us the straight way,
6Show us the straight path,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top