Corán - Español, Cortes
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Bismillâhirrahmânirrahîm.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
4Ceza gününün mâlikidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Dirígenos por la vía recta,
6(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
6Bize doğru yolu göster.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top