Corán - Español, Cortes
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4Ceza gününün mâlikidir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Dirígenos por la vía recta,
6Bize doğru yolu göster.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top