Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Koran - Deutsch, Khoury

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
3O Rahmân ve Rahim,
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Führe uns den geraden Weg,
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.

Go to Top