Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3O Rahmân ve Rahim,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top