Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Koran - Deutsch, Khoury

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3O Rahmân ve Rahim,
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Führe uns den geraden Weg,
6Bize doğru yolu göster.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top