Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Corán - Español, Cortes

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3O Rahmân ve Rahim,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Ceza gününün mâlikidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Dirígenos por la vía recta,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bize doğru yolu göster.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top