Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Koran - English, Yusuf Ali
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3Most Gracious, Most Merciful;
3O Rahmân ve Rahim,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Master of the Day of Judgment.
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Show us the straight way,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top