Kuranı Kerim - Türkçe, Elmalılı Hamdi Yazır
Corán - Español, Cortes
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Rahmân ve Rahîm olan Allah´in ismiyle.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Hamd o âlemlerin Rabbi,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3O Rahmân ve Rahim,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4O, din gününün maliki Allah´in.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Ancak sana ederiz kullugu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardimi, inayeti. (Ya Rab!).
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Dirígenos por la vía recta,
6Hidayet eyle bizi dogru yola,
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top